Armoede en ecologisch leven

De tweede bijeenkomst van de werkgroep vond plaats in het Cultuurcentrum van Hasselt.

Het ecologisch bewustzijn groeit, maar niet in alle bevolkingslagen evenredig. Voor mensen in armoede is het niet zo evident om deel te nemen aan een bewuste levensstijl. Zij hebben wel een kleinere ecologische voetafdruk en kopen vaker tweedehandsspullen. Maar in het algemeen is het voor hen moeilijk om te participeren aan een ecologische leefwijze. Ze wonen vaak in huizen die niet energiezuinig zijn. Ze kopen veel huiswaar in plastiek, omdat dit goedkoper is. Ze kiezen al eens voor sluikstorten omdat ze niet over de vervoermogelijkheden en de financiële middelen beschikken om op een containerpark te geraken. Ze eten geregeld junkfood. Ze vinden de weg niet naar milieu- en natuurverenigingen. 

Het gaat om een serieuze drempel, en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang wil er uitdrukkelijk bij stilstaan. Op 15 juni 2018 kwamen we een eerste keer samen met een overlegplatform van partners uit de ecologische en de armoedeorganisaties om gezamenlijk na te denken, om samen een open dialoog op te zetten. Ook mensen uit de nutsbedrijven en de sociale organisaties kwamen mee van gedachten wisselen. De veelvuldige respons maakte al meteen duidelijk dat het onderwerp leeft.