De UMB brengt de vele sociale en ecologische actoren (verenigingen, burgers en instellingen) samen in een partnerschap, een warme en brede alliantie van solidariteit en samenwerking. Een wereld van verbondenheid en betrokkenheid uitbouwen, dat doe je immers niet in gespreide slagorde. Vernetting tot verandering, zo zetten we samen de wereld in beweging.

Sinds 1 mei 2022 fungeert de pastorie van Godsheide als belangrijkste plaats van samenkomst.
Iedereen is welkom voor een drankje en een gedachtewisseling.
Op de foto de stuurgroep:
vlnr Felix Bergers (coördinator), Roel De Ridder, Jos Snijkers (voorzitter),
Jan Reyskens (penningmeester), Lizette Stiers (secretaris) en Miety Van Nuffel.Onze werking wordt mogelijk gemaakt met de steun van:

Stad Hasselt

Stad Genk

Vlaamse overheid

Universiteit Hasselt


Wij danken ook de "Vrienden van de UMB" voor hun gulle solidariteit:

Huurderssyndicaat Limburg
Bodhi-project India
Kinderrechtenhuis
Veldeke Bels(j) Limburg
ABVV Algemene Centrale
Tjeu Neyens, pastoor Genk-West
MunDo vzw Houthalen
Armoedevakbond

Voor meer info klik hier.