De UMB brengt de vele sociale en ecologische actoren (verenigingen, burgers en instellingen) samen in een partnerschap, een warme en brede alliantie van solidariteit en samenwerking. Een wereld van verbondenheid en betrokkenheid uitbouwen, dat doe je immers niet in gespreide slagorde. Vernetting tot verandering, zo zetten we samen de wereld in beweging.

Het bestuur anno 2020: vlnr Lizette Stiers (secretaris), Felix Bergers (coördinator), Jos Snijkers (voorzitter) en Jan Reyskens (penningmeester)
De UMB roept op om samen te werken aan een leefbare toekomst.
Iedereen is welkom in het ontmoetingslokaal voor een drankje en een gedachtewisseling.




Onze werking wordt mogelijk gemaakt met de steun van:

Stad Hasselt

Stad Genk

Vlaamse overheid

Universiteit Hasselt


Wij danken ook de "Vrienden van de UMB" voor hun gulle solidariteit:

Huurderssyndicaat Limburg
Bodhi-project India
Kinderrechtenhuis
Veldeke Bels(j) Limburg
ABVV Algemene Centrale
Tjeu Neyens, pastoor Genk-West
MunDo vzw Houthalen
Armoedevakbond

Voor meer info klik hier.