5 jaar UMB

Viering 5 jaar Universiteit voor het Maatschappelijk Belang

Feest van de Limburgse Hartelijkheid

29 september 2018

De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang opende haar deuren op 1 september 2013, in een dubbele cel van de Oude Gevangenis in Hasselt. Op 29 september 2018 vierden we ons 5-jarig bestaan met een Feest van de Limburgse Hartelijkheid, in alle Limburgse uitbundigheid. Ongeveer 220 mensen vierden mee, in het Ontmoetingscentrum van Godsheide. 

Eerst iets over de achterliggende ideeën. De Limburgers hebben de naam van warm, gezellig en verdraagzaam te zijn. Maar bestaan er cijfers die dit  kunnen funderen? Uit een studie van Jozef De Witte blijkt wel dat er significant minder haatmisdrijven worden gerapporteerd vanuit Limburg, en de cijfers van UNIA uit 2016 bevestigen dit. Maar er kunnen ook factoren meespelen waardoor er in Limburg minder snel wordt overgegaan tot een formele klacht. Hoe dan ook, de Limburgers hebben hun imago mee. Dit is een mooi vertrekpunt.

Als we aan mensen positieve eigenschappen toeschrijven, dan komen die vaak beter tot ontwikkeling. Men spreekt dan van een Pygmalioneffect. De kracht ervan is onomstotelijk aangetoond door wetenschappelijk onderzoek, en het principe wordt vaak toegepast in het onderwijs. Door het goede te bevestigen kunnen we het tot leven brengen. Wij wilden het Pygmalioneffect gebruiken als invalshoek om ons kernthema ‘sociale cohesie’ tot leven te brengen. We lieten ons hierbij mee inspireren door de al bestaande complimentendag. Maar we wilden verder gaan, een krachtiger signaal geven, vanuit een netwerk van organisaties. En een maatschappijkritische noot moest ook kunnen, door ons strijdbaar op te stellen tegen vormen van harteloosheid. Hieruit resulteerde ons “Manifest van de Limburgse Hartelijkheid”, dat door 31 organisaties ondertekend werd. 

In ieder geval wilden we het aspect Limburger Wereldburger ook een plaats geven: internationale solidariteit, mondiaal bewustzijn. En daarnaast benadrukten we het inclusieve karakter: migranten, holebi’s, mensen op de vlucht,… iedereen moet zich hartelijk welkom voelen in de Limburgse gemeenschap. Verbondenheid ontwikkelen tussen alle bewoners, dat is zelfs de kern van de zaak. De hartelijke uitstraling moet een interreligieus, ecologisch en sociaal karakter dragen. En we kunnen heel wat leren van culturen in het buitenland. Binnen de Vlaamse context mogen we dan wel als hartelijk bekend staan, als we ons vergelijken met culturen uit Afrika, de Caraïben,… dan herwinnen we onze bescheidenheid. 

In 2017 richtte de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, samen met de multiculturele kunstorganisatie Perspectief vzw, een Werkgroep van de Limburgse Hartelijkheid op. Het Kinderrechtenhuis en Amnesty International trokken mee aan de kar. Zo werd het Feest van de Limburgse Hartelijkheid op de rails gezet. 

En op 29 september zagen we een cluster van tentoonstellingen van “warme kunst” verschijnen, rond de eettafels in de grote zaal en in een tweede zaal. Martin Oluwadiran begeleidde  een workshop van participatieve kunst: alle bezoekers brachten een likje verf aan op een groot doek, en Martin verbond die tot een kleurrijk geheel (foto 1). In de inkomhal zorgden de infostands van een tiental verenigingen voor de nodige drukte. Lizette Stiers onthaalde de binnenkomers met een aantal grote flappen, waar ieder zijn ideeën en inspiratie op kwijt kon.

De toespraken werden in volle aandacht gevolgd. Luc De Schepper, de rector van de Hasseltse universiteit, sprak over de democratisering van het onderwijs, en illustreerde met cijfers dat de drempel van het universitair onderwijs weer toeneemt voor kansengroepen. Hij situeerde de universiteit ook in het sociaaleconomische weefsel van de Limburgse bevolking. Daarna nam Jac. De bruyn een interview af van Mohamed El Bachiri uit Schaarbeek, die zijn vrouw verloor met de aanslagen van 20 maart 2016. Die stelde zijn boek "Jihad van de liefde" voor. Achteraf kreeg hij een schilderij van de vrede van de hand van Martin Oluwadiran cadeau.

Twee solidariteitskoren brachten de aanwezigen tot ontroering: Kantikune en het Genks Citékoor. Op het einde schoven ze in elkaar en brachten ze gezamenlijk enkele liederen onder begeleiding van gitaar, accordeon en elektrische piano. Strijdliederen uit vijftig kelen, met op het einde ondersteuning vanuit de zaal.

Vanaf 19 uur schoof de meerderheid van de aanwezigen aan voor een uitgebreid multicultureel buffet. Hiervoor zorgde de vrouwengroep Hillal, een veertiental politieke vluchtelingen onder begeleiding van Maria De Lorenzo. Op het einde werden twee grote Limburgse vlaaien verdeeld over meer dan 150 dessertbordjes.

Met het Feest van de Limburgse Hartelijkheid werd niet alleen het eerste lustrum van de UMB gevierd, maar ook het 20-jarig bestaan van het Genootschap De Volle Maan, dat nu in de UMB geïntegreerd is als de Werkgroep Vorming. De Dienst Gelijke Kansen van Stad Hasselt zorgde voor de nodige logistieke ondersteuning, zodat de avond probleemloos verliep. Naast deze dienst en de vier organisaties die het initiatief namen, waren er nog 25 partnerorganisaties die het evenement mee ondersteunden: 

11.11.11 - Wereldwinkel Hasselt - Broederlijk Delen - Welzijnszorg - Studio Globo - Pax Christi - Bodhiproject India - ACLI - Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking - Internationaal Comité - Linx+ Limburg - Beweging.net - Hart boven Hart regio Hasselt - St-Vincentius Limburg - Huurderssyndicaat Limburg - ATD-Vierde Wereld – Armoedevakbond - De Wroeter - Huize Ulburghs – Greenpeace - Natuurpunt Limburg - Limburgs Landschap - Limburgse Milieukoepel - Zin in Liever Leven - Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg - Vormingplus Limburg.

De tentoonstelling omvatte werken van:

Rita Vanelderen, Frieda Bollen, Martin Oluwadiran, Maria De Lorenzo, Nico Steegmans, Jan Debeurme, Ben Put, en foto’s over Kinderkracht.

Hartelijk samenleven, het zal een thema blijven binnen de werking van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang. En omdat symbolen vaak drager zijn van een sterke kracht, zouden we de Hartelijke Limburger in de vorm van een beeld kunnen vorm geven, mogelijk met een taart in de handen. Als we dit beeld op een plein plaatsen, zouden we af en toe ter plaatse openluchtactiviteiten kunnen organiseren.

In ieder geval is het onze bedoeling dat de mensen de Limburgse Hartelijkheid in hun hart dragen, en ze zo onder de mensen brengen.

 

Lees hier ook "Het manifest van de limburgse hartelijkheid"